Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς γίνεται σχεδίαση σε plotter εκτός γραφείου;

Με χρήση του «CAD Organizer» και εξαγωγή αρχείου DXF

Στο Fespa ή Τέκτων

Από τις παραμέτρους του icon_dxfio «CAD» (εργαλειογραμμή «Βασικά»), ορίζονται τα εξής:

 • «Cad > Επίπεδα εξόδου > Layers = Με πένες»,
 • «Cad > Επίπεδα εξόδου > Layer από οντότητες = Όχι»,
 • «Στατικά/Αρχιτεκτονικά ανά διαφανές = Ναι» (για τις στατικές και αρχιτεκτονικές οντότητες) και «Όχι» (για τις γραμμικές οντότητες),
 • «Cad > Επίπεδα εξόδου > Φύλαξη όλων των ορόφων = Ναι», ώστε να αποθηκευτούν όλοι οι όροφοι της μελέτης σε πολλαπλά αρχεία με ονόματα «Αρχείο_orX.dxf» (όπου X οι αριθμοί των ορόφων της μελέτης).
 • Το πλεονέκτημα αυτών των επιλογών είναι ότι διευκολύνεται η σχεδίαση μέσω του AutoCAD, δεδομένου ότι οι οντότητες είναι ομαδοποιημένες βάσει των πενών του Master.

  Η εξαγωγή του αρχείου DXF γίνεται από τα μενού του προγράμματος:

 • Εντολή «CAD > Φύλαξη ως R14».

Tut_61_1_plotter
Η καρτέλα «Eπίπεδα εξόδου» του Cad

Στο AutoCAD

 • Εισαγωγή («File > Open») του αρχείου DXF που παρήγαγε το Master.
 • Εντολή «Purge», προκειμένου να διαγραφούν layers και text styles που δεν χρησιμοποιούνται.
 • Καθορισμός της αντιστοιχίας πενών – layers και σχεδίαση («File > Plot»).
Tut_61_2_plotter