Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς περιγράφω κάτοψη με λοξό κάνναβο;

Για την εισαγωγή κάτοψης όπως αυτή του επόμενου σχήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα του προγράμματος για στροφή καννάβου.

Εισάγετε το τμήμα του κτιρίου που είναι ορθά τοποθετημένο
Εισάγετε το τμήμα του κτιρίου που είναι ορθά τοποθετημένο

  • Εισάγετε το τμήμα του κτιρίου που είναι ορθά τοποθετημένο (δεν πρέπει να περιστραφεί) (φ = 0o).
  • Δώστε στην παράμετρο «Κάνναβος > Γεωμετρία > Γωνία περιστροφής κάτοψης [o]» τιμή ίση με 330.
  • Εισάγετε το υπόλοιπο τμήμα του φορέα που πρέπει να περιστραφεί.

Εναλλακτικά, αν δεν γνωρίζετε την ακριβή τιμή της γωνίας αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο γνωστά σημεία της κάτοψης, υπάρχει και η εντολή Tut_64_icon_1 «Περιστροφή κάτοψης».

Για να επιστρέψετε στην ορθή σχεδίαση της κάτοψης, αρκεί να δώσετε γωνία στροφής ίση με 0o.

Σημείωση

Στο χαρτί της σχεδίασης το κτίριο εισάγεται πάντα με ορθό κάνναβο και δεν μπορεί να περιστραφεί (φ = 0o).