Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
8-9-2014

Τί κερδίζω με το CAD Organizer;

Σε αυτό το βίντεο περιγράφεται η διαδικασία εξαγωγής αρχείου DXF μέσω του module CAD Organizer.

Τέκτων
23-4-2014

Παράδειγμα μονώροφου – Γραμμικά σχέδια (2/2)

Παραγωγή σχεδίων από το τρισδιάστατο μοντέλο/ Γραμμικές οντότητες και παράμετροι σχεδίασης (εκτύπωσης).

Τέκτων
16-4-2014

Παράδειγμα μοντελοποίησης μονώροφου κτιρίου (1/2)

Ένα σύντομο παράδειγμα μοντελοποίησης ενός μονώροφου κτιρίου με πατάρι στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα ΤΕΚΤΩΝ. Ταυτόχρονη απεικόνιση του μοντέλου στο επίπεδο και το χώρο.

Τέκτων
29-1-2014

Τρισδιάστατη τομή κτιρίου

Βήμα προς παράδειγμα για τρισδιάστατη τομή κτιρίου, από ευθύγραμμο τμήμα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της «Επεξεργασίας».

9-12 από 20