Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
19-3-2018

Υπολογισμός πλάκας κοιτόστρωσης & έλεγχος διάτρησης

Σε αυτό το video για τα προγράμματα fepla & drill παρακολουθείστε την αναλυτική πορεία εργασίας για την δημιουργία και την επίλυση του μοντέλου μιας πλάκας γενικής κοιτόστρωσης καθώς και τον έλεγχο διάτρησης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

Fepla
2-2-2015

fepla – Μυκητοειδής πλάκα ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα

Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση μυκητοειδούς πλάκας ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Fepla
14-11-2013

Θεμελίωση μεταλλικού φορέα με το πρόγραμμα Fepla

Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση πλακας κοιτόστρωσης, για τη θεμελίωση μεταλλικού φορέα με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla.