Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Εκδόσεις

Κατεβάστε την έκδοση Tekton – 5.6.0.14

Την έκδοση 5.6.0.14 μπορούν να εγκαταστήσουν στον Η/Υ τους κάτοχοι του Tekton με έκδοση 5.6.0.6 ή 5.6.0.14.

Η έκδοση 5.6.0.14 δεν είναι συμβατή με Windows 10. Με αναβάθμιση του Tekton σας στην τελευταία έκδοση αποκτάτε έκδοση συμβατή με Windows 10. Για την αναβάθμιση επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 3835324.

Αν δεν γνωρίζετε ποια έκδοση του προγράμματος έχετε ήδη εγκατεστημένη, ανοίξτε το πρόγραμμα Tekton και στη μπάρα του Menu επιλέξτε «Βοήθεια -> Περί» και διαβάστε τα προβαλλόμενα στοιχεία.

Οδηγίες εγκατάστασης του Tekton ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα

Windows-8
Windows-7
Windows-Vista