Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Νέος αλγόριθμος υπολογισμού οπλισμού για ορθογωνικά υποστυλώματα, τυχούσες διατομές και τοιχώματα

Πίνακες υποστυλωμάτων στο Τεύχος αποτελεσμάτων
Πίνακες υποστυλωμάτων στο Τεύχος αποτελεσμάτων
Ακολουθείται μια επαναληπτική διαδικασία, κατά την οποία για κάθε φόρτιση τοποθετείται στη διατομή οπλισμός και ελέγχεται το ποσοστό ασφαλείας της. Η διαδικασία τελειώνει όταν το ποσοστό ασφαλείας της διατομής ξεπεράσει το 100% και ταυτόχρονα πληρούται και το ελάχιστο ποσοστό οπλισμού του κανονισμού.

Η ακριβέστερη αυτή διαδικασία που ακολουθείται σε συνδυασμό με την αποδοτικότερη μέθοδο ομοιομόρφισης των ράβδων σε υποκείμενους ορόφους και τη δυνατότητα επιλογής από το χρήστη των διαμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για τον κύριο και τον κατασκευαστικό οπλισμό (λίστα διατομών για οπλισμό στις πλευρές και στις γωνίες) έχουν ως αποτέλεσμα διατομές οπλισμένες περίπου κατά 10% οικονομικότερα.

Context sensitive help – νέα δυνατότητα πατώντας το πλήκτρο «F1» του πληκτρολογίου

Πατώντας το «F1» του πληκτρολογίου, ενώ έχει επιλεγεί συγκεκριμένη εντολή του προγράμματος, ανοίγει αυτόματα το εγχειρίδιο χειρισμού στην αντίστοιχη εντολή.

Εφαρμογή του ελληνικού εθνικού προσαρτήματος

Νέες παράμετροι

  • «Κτίριο > Σκυρόδεμα > Ελάχιστο μήκος τοιχώματος για ηVG ελληνικού προσαρτήματος»

Δίνεταιη δυνατότητα εισαγωγής ελάχιστου μήκους τοιχώματος για τον υπολογισμό του λόγου τέμνουσας τοιχωμάτων.

  • «Κτίριο > Σκυρόδεμα > Υπολογισμός και εκτύπωση ηV»

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης του ηV του Ευρωκώδικα ή του ηV του ελληνικού εθνικού προσαρτήματος ή και των δύο.

  • «Κτίριο > Σκυρόδεμα > Συντ. μακροχρόνιων επιδράσεων στη θλιπτική αντοχή αcc»

Ο συντελεστής αcc εισάγετε προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μακροχρόνιες επιδράσεις στην αντοχή του σκυροδέματος.

Παραγωγή συνδυασμών δράσεων

Με την εντολή «Παραγωγή συνδυασμών δράσεων» γίνεται αυτόματη παραγωγή συνδυασμών στατικών δράσεων είτε βάσει του συνδυασμού (6.10), είτε βάσει των συνδυασμών (6.10α) και (6.10β) του EC0-0.

γG,sup∗G»+»γQ,1∗ψ0,1∗Qk,1″+»∑γQ,i∗ψ0,i∗Qk,i (6.10α)

ξ∗γG,sup∗G»+»γQ,1∗ψ0,1∗Qk,1″+»∑γQ,i∗ψ0,i∗Qk,i (6.10β)

Η καρτέλα «Δράσεις» της οντότητας «Κτίριο»
Η καρτέλα «Δράσεις» της οντότητας «Κτίριο»
Πίνακας 816: Συνδυασμοί δράσεων
Πίνακας 816: Συνδυασμοί δράσεων

Πεδιλοδοκός – Τοίχωμα υπογείου

Νέο είδος μέλους. Οπλίζεται με εσχάρα και παράγεται αυτόματα όταν στον όροφο βάσης υπάρχουν τοιχώματα υπογείου.

Παράμετροι της κάρτας «Διατομή» της «Δοκού»
Παράμετροι της κάρτας «Διατομή» της «Δοκού»
Παλιός και νέος τρόπος όπλισης πεδιλοδοκού
Παλιός και νέος τρόπος όπλισης πεδιλοδοκού

Το διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας. Στην καμπύλη ικανότητας φαίνονται τα σημεία στα οποία η κατασκευή φτάνει τα επίπεδα επιτελεστικότητάς της
Το διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας. Στην καμπύλη ικανότητας φαίνονται τα σημεία στα οποία η κατασκευή φτάνει τα επίπεδα επιτελεστικότητάς της

Ανάλυση pushover

  • Στην ομοιόμορφη και τριγωνική κατανομή της ανάλυσης Pushover προστέθηκε και η ιδιομορφική κατανομή ως επιλογή.
  • Δίνεται η δυνατότητα επιλογής υπολογισμού της στοχευόμενης μετακίνησης είτε με τη μεθοδολογία του EC8-1 (Παράρτημα Β) είτε με τη μεθοδολογία του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Νέες παράμετροι

  • «Επίλυση >Pushover> Μέγιστη μετατόπιση (% ύψους του κτιρίου)».

button_learn_more

Εκτύπωση τεύχους μελέτης στην αγγλική γλώσσα

Παραδοχές υπολογισμού στην αγγλική εκτύπωση του Τεύχους
Παραδοχές υπολογισμού στην αγγλική εκτύπωση του Τεύχους
Παράμετροι της κάρτας «Αποτελέσματα» της «Επίλυσης»
Παράμετροι της κάρτας «Αποτελέσματα» της «Επίλυσης»

Fespa – μεταλλικές κατασκευές

Βελτίωση αλγορίθμου υπολογισμού κατηγορίας διατομής βάσει της ακριβούς κατανομής των τάσεων στη διατομή (Πίνακας 5.2 του EC3-1-1, 2005).

Έλεγχος διατομής για κατηγορίες διατομής 1 και 2 βάσει της §6.2.9.1 του EC3-1-1 και έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού βάσει του Παραρτήματος Α του EC3-1-1.

Υποστηρίζεται πλήρως ο αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών και των τριών Κατηγοριών Πλαστιμότητας του EC8-1 (ΚΠΧ, ΚΠΜ & ΚΠΥ).

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν μικρότερες διατομές.

button_learn_moreΤρισδιάστατη απεικόνιση (OpenGL) συνδέσεων μεταλλικών στοιχείων

Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας δοκού
Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας δοκού
Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας υποστυλώματος
Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας υποστυλώματος

button_learn_more