Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πώς υπολογίζεται το βέλος μεταλλικού μέλους;

Tο ελαστικό μήκος LW για τον υπολογισμό του βέλους κάμψης w …

Ποιά τα είδη των μεταλλικών μελών στο Fespa;

γενικό μέλος, ελκυστήρας, τεγίδα, ράβδος δικτυώματος, δοκός σύζευξης, κατακόρυφος διαγώνιος σύνδεσμος, …

Πώς γίνεται η προσομοίωση δεξαμενής και πισίνας;

… για να προσομοιωθεί η τριγωνική κατανομή της φόρτισης, οι στύλοι εισάγονται σε τρία επίπεδα, ώστε να γίνει κλιμάκωση της κατανομής του φορτίου …

Πώς κάνω μαζικές αλλαγές φορτίων;

Με τις εντολές «+ Φορτία» και «- Φορτία» της «Επεξεργασ […]

Μπορώ να ενισχύσω το κτίριό μου ενισχύοντας μόνο τις τοιχοπληρώσεις του;

…εισαγωγή των τοιχοπληρώσεων ως αμφιαρθρωτών διαγώνιων ράβδων και εξετάζεται η επιρροή τους κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής …

Ποιες μορφές στέγης υποστηρίζονται, κατά τον αυτόματο υπολογισμό φορτίων ανέμου;

Υποστηρίζονται κλειστά κτίρια με στέγες (οριζόντιες, μονόρριχτες ή δίρριχτες) και ισοκατανεμημένα ανοίγματα.

Πώς ορίζονται οι ζώνες χιονιού;

Με την εντολή «Παραγωγή συνδυασμών δράσεων» των «Παραγω […]

Πώς ορίζονται οι οριζόντιες και κατακόρυφες ζώνες ανέμου;

Με την εντολή «Παραγωγή συνδυασμών δράσεων» των «Παραγω […]

10-18 από 92