Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Συνδυασμοί δράσεων (ΕΑΚ)

Φ1: Μόνιμα φορτία + Ίδιο βάρος (G), Φ2: Κινητά φορτία (Q) …

Πού φαίνεται ο αντισεισμικός αρμός;

Τα αποτελέσματα υπολογισμού του αντισεισμικού αρμού βρίσκονται …

Μεταβλητές δράσεις ανάλογα με τη χρήση του ορόφου

Μεταβλητές δράσεις & κατηγορία χρήσης (EC1-1-1, πίν. 6.1 – 6.9).

Πώς προσομοιώνονται τα υπόγεια;

Εισαγωγή των δοκών με είδος = «Τοίχωμα υπογείου» στην στάθμη …

Βάση κτιρίου – Υπερυψωμένα υπόγεια, Υπολογισμός ηV – Σεισμικές δυνάμεις

1.Ως βάση κτιρίου ορίζεται η στάθμη στην οποία οι υπόγειοι όροφοι …

Πώς γίνεται η αλλαγή υψομέτρου κόμβου ή υποστυλώματος;

Εντολή «Αλλαγή ονόματος». Εντολή «Αλλαγή ονομάτων» του …

Πώς εισάγω κεκλιμένη δοκό μεταξύ δύο ορόφων;

Θέλω να εισάγω κεκλιμένη δοκό με κόμβο αρχής τον ΛΚ1(-1) και κόμβο …

Πώς αλλάζω την ομάδα δ των κόμβων ενός ορόφου;

Εντολή «Ομάδα δ επιλεγμένων» του Λοιπού Κόμβου. Με την εντολή αυτή …

28-36 από 92