Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Φοιτητικές εργασίες

Αποτίμηση της συμπεριφοράς κτιρίων Ο.Σ σε φόρτιση τσουνάμι

Αποτίμηση της συμπεριφοράς κτιρίων Ο.Σ σε φόρτιση τσουνάμι

Συγγραφείς: Βασίλειος Καρακωνσταντής , Νικολέττα Περογιαννάκη
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Προπτυχιακή - Εργασία εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa - Σκυρόδεμα
Αριθμών σελίδων: 20
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2012
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς κτιρίων Ο.Σ. όταν υποβάλλονται
σε φορτίο από τσουνάμι. Παρακάτω ακολουθεί μια εισαγωγή σχετικά με την έννοια και τα αίτια γένεσης
ενός τέτοιου φαινομένου, εν συνεχεία παρατίθενται οι φορτίσεις τσουνάμι σύμφωνα με τον Αμερικανικό
Κανονισμό FEMA P646[4] και τέλος ακολουθεί αποτίμηση κτιρίων Ο.Σ. 3 και 7 ορόφων (με πλαισιακό
και δυαδικό σύστημα) διαστασιολογημένων βάσει των ΕΚ#Σ2000[2] και ΕΑΚ2003[3] όταν αυτά
υπόκεινται σε φόρτιση τσουνάμι, βάσει σύγκρισης των απαιτούμενων οπλισμών πριν και μετά από τη
συγκεκριμένη φόρτιση.

PhD

Μελέτη και διερεύνηση του συντελεστή συμπεριφοράς q και της επίδρασής του στον σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 1

Συγγραφέας: Δημήτριος Αλεξανδρής
Ίδρυμα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Επιβλέπων καθηγητής: Βαγγέλης Πλεύρης
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Μάθημα:
Πρόγραμμα: Fespa - Σκυρόδεμα
Αριθμών σελίδων: 214
Ημερομηνία: Ιούλιος 2013
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και διερεύνηση του συντελεστή συμπεριφοράς q και της επίδρασής του σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα που σχεδιάζονται με τους σύγχρονους κανονισμούς EC2 – Μέρος 1-1 και EC8 – Μέρος 1.
περισσότερα

Καταρχάς γίνεται μια γενική αναφορά στην έννοια της πλαστιμότητας των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία έχει άμεση σύνδεση με τον συντελεστή συμπεριφοράς q. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος του συντελεστή συμπεριφοράς q κατά τη γραμμική αντισεισμική ανάλυση και παρουσιάζονται ξεχωριστά τα όσα ανέφερε για αυτόν ο παλαιός ελληνικός κανονισμός ΕΑΚ 2000 και τα όσα προβλέπει ο νέος κανονισμός EC8 – Μέρος 1. Τέλος γίνεται ποιοτική και ποσοτική σύγκριση των τιμών του συντελεστή συμπεριφοράς q που επιβάλλουν οι δύο κανονισμοί.

Στην εργασία μελετάται επίσης η επίδραση της τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς q στην οικονομικότητα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τον σκοπό αυτόν αναλύθηκαν διάφορες περιπτώσεις φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με παραλλαγή στατικών συστημάτων μεταξύ πλαισιακού και συστήματος συζευγμένων τοιχωμάτων. Στους φορείς έγινε ανάλυση για διάφορες τιμές του συντελεστή q με εύρος από την ελάχιστη (q=1,5) ως τη μέγιστη επιτρεπόμενη από τον κανονισμό κατά περίπτωση. Τα αποτελέσματα των προμετρήσεων των αναλύσεων δείχνουν μια σαφή μείωση του αρχικού κόστους των κατασκευών που σχεδιάζονται για μεγαλύτερες τιμές του q σε σχέση με εκείνες που έχουν σχεδιαστεί για μικρότερες.

Τέλος έγινε διερεύνηση της εφαρμογής της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης “Pushover” για τον έλεγχο ή την αναθεώρηση των τιμών του λόγου υπεραντοχής αu/α1, με βάση τον οποίο καθορίζεται σε πολλές περιπτώσεις ο συντελεστής συμπεριφοράς q της κατασκευής σύμφωνα με τον EC8-1. Για τον σκοπό αυτό καταστρώθηκε ένα πλαίσιο παραμετρικών αναλύσεων, όπου με τη χρήση ενός τεχνικού λογισμικού έγινε μια σειρά μη-γραμμικών αναλύσεων ”Pushover” σε ένα πλήθος εφαρμογών που προέκυψαν από τη μεταβολή σειράς παραμέτρων όπως το ύψος, η γεωμετρία του καννάβου, η σχέση γεωμετρικών δυσκαμψιών στύλων/δοκών.

2013_Pelekis_Plati

Πλήρωση ανοίγματος σε υφιστάμενο κτίριο με ανάρτηση πλάκας

Συγγραφείς: Ιάσων Πελέκης , Μαρία Πλατή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Προπτυχιακή - Εργασία εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και ενισχύσεις
Αριθμών σελίδων: 18
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2013
Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει το θέμα της κάλυψης ανοιγμάτων σε οροφές υφιστάμενων κτιρίων. Για αυτό το σκοπό επιλέχθηκε ένα βιομηχανικό κτίριο με ημιυπαίθριο χώρο με μεγάλο άνοιγμα. Προκύπτει από τη μελέτη (ανάλυση και σχεδιασμός) που έγινε πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό, με κατάλληλη προσθήκη νέων μελών και ενίσχυση υφιστάμενων. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MASTER.

Σχεδιασμός κτιρίου με τον κανονισμό σκυροδέματος του 1954, προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και αποτίμηση του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Συγγραφείς: Ελένη Μαρία Αθανασοπούλου , Ιωάννης Μαραμπέας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Στέφανος Δρίτσος
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και ενισχύσεις
Αριθμών σελίδων: 16
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2014
Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η απόκριση κτιρίου τετραγωνικής μη συμμετρικής κάτοψης σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σεισμικών ζωνών περνώντας από την προ αντισεισμικών κανονισμών εποχή στην σημερινή εποχή του EC8 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

περισσότερα

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε τα στάδια:

  • του σχεδιασμού 2ορόφου κτιρίου σύμφωνα με τον κανονισμό του 1954 καθώς και η ενίσχυσή του ώστε να επαρκεί,
  • της προσθήκης τρίτου ορόφου και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΑΚ2000 και
  • την αποτίμηση της επάρκειας του κτιρίου με τα σημερινά δεδομένα κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ακολουθώντας τη μέθοδο της στατικής μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης (push over). Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε για όλους τους συνδυασμούς σεισμικών ζωνών περνώντας από τον κανονισμό του 1954 (σεισμική επιτάχυνση 0.06, 0.08, 0.12), στον ΕΑΚ (ζώνες Ι-IV) και τέλος στον EC8/KAN.ΕΠΕ (ζώνες Ι-ΙΙΙ).
13-16 από 17