Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Φοιτητικές εργασίες

Μελέτη βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου | Φοιτητική εργασία - Fespa

Μελέτη βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου με γραμμή παραγωγής

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κλαυδιανός
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Κακαβός
Πτυχιακή εργασία
Μάθημα: -
Πρόγραμμα: Fespa Μεταλλικά
Αριθμών σελίδων: 106
Ημερομηνία: Ιούνιος 2015
Περίληψη

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου με γραμμή παραγωγής. Η μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει την στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ενός φέροντα οργανισμού από χάλυβα με τη χρήση υπολογιστικού προγράμματος.
περισσότερα

Πρόκειται για μια κατασκευή η οποία προορίζεται για βιομηχανική χρήση και στο εσωτερικό της προβλέπεται η λειτουργία γραμμών παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων, κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων. Η κατασκευή του κτιρίου μελετήθηκε σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 3 & 8 λόγω των αυστηρών απαιτήσεων κανονισμού που προϋποθέτει μια τέτοια κατασκευή.

Το στατικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και λειτουργιάς της κατασκευής ήταν το Fespa. To Fespa είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού για την ανάλυση, διαστασιολόγηση, έλεγχο και σχεδίαση δομημάτων τριών διαστάσεων.

foititikes_ergasies_fespa_pappa_koroblia

Σύγκριση σεισμικής συμπεριφοράς πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων βάσει των ισχυόντων Κανονισμών

Συγγραφέας: Μαριέλλα Παππά & Σοφία Κορομπλιά
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Εργασία Εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και Ενισύχεις
Αριθμών σελίδων: 22
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2015
Περίληψη

Πρώτο βραβείο στο 21ο φοιτητικό συνέδριο, Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2015.

Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων με πλαισιακό σύστημα από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιασμένων σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, για Μέση και Υψηλή κατηγορία πλαστιμότητας καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη.
περισσότερα

Προέκυψε ότι ο σχεδιασμός με ΕC_ ΚΠΥ απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα χάλυβα σε σχέση με τον σχεδιασμό με ΕC_ ΚΠΜ και ΕΑΚ_ΕΚΩΣ . Η σεισμική απόκριση των κατασκευών για σεισμό σχεδιασμού ήταν ικανοποιητική και για τους τρείς κανονισμούς, ενώ στην αποτίμηση με σεισμό μεγαλύτερης έντασης αυτής του σεισμού σχεδιασμού ξεχώρισαν τα κτίρια σχεδιασμένα με τον ΕC_ ΚΠΥ καθώς για μικρές τιμές του σεισμικού συντελεστή q είχαν ικανοποιητική απόκριση σε διπλάσια σεισμική ένταση από αυτή του σχεδιασμού. Τέλος προτείνεται ανά κανονισμό ο συντελεστής q που προσφέρει την καλύτερη σεισμική απόδοση, ανάλογα με το κόστος κατασκευής.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ.

foititikes_ergasies_fespa_troxoutsou_katsivelas

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου Οπλισμένου σκυροδέματος κατα Καν.Επε., προσθήκη ορόφου σύμφωνα με τους νεότερους κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του

Συγγραφέας: Σέργιος - Πάνος Κατσιβέλα - Δημάκης & Νίκη Τροχούτσου
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Εργασία Εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και Ενισύχεις
Αριθμών σελίδων: 12
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2015
Περίληψη

Δεύτερο βραβείο στο 21ο φοιτητικό συνέδριο, Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2015.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σεισμική αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος του ’54 και τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό του ’59 (παλιό κτίριο-προ ’85) στην περιοχή των Γαργαλιάνων του Ν. Μεσσηνίας (Ζώνη ΙΙ). Η αποτίμηση του κτιρίου έγινε με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς του ΚΑΝ.ΕΠΕ και του Ευρωκώδικα 8, ακολουθώντας τα βήματα της μη γραμμικής στατικής ανελαστικής ανάλυσης (pushover).
περισσότερα

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η περίπτωση ανύψωσης ορόφου με σχεδιασμό και διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες τότε και σήμερα κανονισμούς καθώς και ο έλεγχος επάρκειας του τριώροφου πλέον κτιρίου. Σκοπός της εργασίας είναι να αποδοθεί σε ρεαλιστικό επίπεδο η ικανότητα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο, να ελεγχθεί η επάρκειά του έπειτα από σύγκριση κανονισμών και να προταθούν ενδεχόμενες επεμβάσεις ενίσχυσης. Η εργασία εκπονήθηκε με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος Fespa 10R.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ.

foititikes_ergasies_fespa_krimatoglou_tasioula

Αποτίμηση και Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου, με Αλλαγή Κατηγορίας Σπουδαιότητας του, κατα Καν.Επε.

Συγγραφέας: Νεκτάριος Κριμάτογλου - Αναστασία Τασιούλα
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Εργασία Εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και Ενισύχεις
Αριθμών σελίδων: 16
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2015
Περίληψη

Τέταρτο βραβείο (εξ ημισείας με τον φοιτητή Α. Ραγκούση)

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας ενός υφιστάμενου διώροφου κτιρίου με τη μέθοδο της μη γραμμικής ανάλυσης (Μέθοδος Pushover) κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., το οποίο διαστασιολογήθηκε με τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Παράλληλα εφαρμόστηκαν και εξετάστηκαν δύο τεχνικές ενίσχυσης:
περισσότερα

  • ενίσχυση με ΙΟΠ (FRP) και
  • δημιουργία μανδυών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Για τη διαστασιολόγηση, την αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας και την ενίσχυση του κτιρίου έγινε χρήση του λογισμικού FESPA 10R.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ

5-8 από 17