Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Φοιτητικές εργασίες

Σχεδιασμός κτιρίου με τον κανονισμό σκυροδέματος του 1954, προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και αποτίμηση του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Δημιουργία νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχος επάρκειας του κατα ΚΑΝ.ΕΠΕ

Συγγραφείς: Γαϊταναρος Γρηγόριος, Κοντόπουλος Γεώργιος
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Προπτυχιακή - Εργασία εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και ενισχύσεις
Αριθμών σελίδων: 14
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2013
Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η απόκριση κτιρίου τετραγωνικής μη συμμετρικής κάτοψης σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σεισμικών ζωνών περνώντας από την προ αντισεισμικών κανονισμών εποχή στην σημερινή εποχή του EC8 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

περισσότερα

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε τα στάδια:

  • του σχεδιασμού 2ορόφου κτιρίου σύμφωνα με τον κανονισμό του 1954 καθώς και η ενίσχυσή του ώστε να επαρκεί,
  • της προσθήκης τρίτου ορόφου και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΑΚ2000 και
  • την αποτίμηση της επάρκειας του κτιρίου με τα σημερινά δεδομένα κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ακολουθώντας τη μέθοδο της στατικής μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης (push over).

Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε για όλους τους συνδυασμούς σεισμικών ζωνών περνώντας από τον κανονισμό του 1954 (σεισμική επιτάχυνση 0.06, 0.08, 0.12), στον ΕΑΚ (ζώνες Ι-IV) και τέλος στον EC8/KAN.ΕΠΕ (ζώνες Ι-ΙΙΙ).

17-17 από 17