Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτελέσματα

Γραφική εμφάνιση διαγραμμάτων φορτίσεων
Γραφική εμφάνιση διαγραμμάτων φορτίσεων
Γεωμετρικά στοιχεία μελών και οι άξονες τους
Γεωμετρικά στοιχεία μελών και οι άξονες τους

  • Γραφική εμφάνιση των διαγραμμάτων φορτίσεων για την επιλεγμένη φόρτιση, πάνω σε τμήμα του φορέα.
  • Επιλεκτική εμφάνιση με χρωματικό διαχωρισμό, όλων των ειδών μελών του φορέα (π.χ. τεγίδες, ελκυστήρες, αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι κ.λ.π.).
  • Αναγραφή διατομών πάνω στα μέλη και των αξόνων τους.

Αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι
Αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι
Εντατικά μεγέθη δοκού στο τεύχος μελέτης
Εντατικά μεγέθη δοκού στο τεύχος μελέτης

3D Απεικόνιση

Η τρισδιάστατη απεικόνιση εμφανίζει όλες τις μεταλλικές διατομές, με τις σωστές διαστάσεις και στην πραγματική τους θέση στο χώρο. Διευκολύνεται έτσι ο έλεγχος σωστής τοποθέτησης των λοξών δοκών του φορέα