Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa
29-3-2016

Fespa & Tekton: στα σχέδιά σας ένας ολόκληρος κειμενογράφος

Με την οντότητα «Παράγραφος» εισάγεται ένας πλήρως λειτουργικός κειμενογράφος στο περιβάλλον του στατικού προγράμματος Fespa & του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton.

Fespa - Μεταλλικά
4-3-2016

FespaM – Εισαγωγή δικτυώματος εύκολα και γρήγορα

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς γίνεται η εισαγωγή ενός μεταλλικού στεγάστρου με δικτύωμα με το μεταλλικό πρόγραμμα Fespa

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
31-5-2016

Μελέτη επάρκειας τοιχοπληρωμένων πλαισίων για μια στάθμη επιτελεστικότητας (3/3)

Σε αυτό το FespaR video δείτε πώς γίνεται η μελέτη επάρκειας τοιχοπληρωμένων πλαισίων για μια στάθμη επιτελεστικότητας, πώς η συνεκτίμηση των τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη σεισμικών δράσεων φανερώνει τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματά τους.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
31-5-2016

Πώς βρίσκεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μία στάθμη επιτελεστικότητας; (2/3)

Σε αυτό το FespaR video δείτε πως υπολογίζεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μια στάθμη επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., δηλαδή πόσο σεισμό αντέχει το κτίριο, αλλά και πώς οι υπολογισμοί αυτοί παρουσιάζονται στο τεύχος αποτελεσμάτων.

1-4 από 44