Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
17-9-2018

Υπολογισμός σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος στο FespaM

Στο πρόγραμμα FespaM δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος.

Fespa - Μεταλλικά
3-7-2018

Τα δικτυώματα και οι συνδέσεις τους στο FespaΜ

Σε αυτό το βίντεο θα βρείτε οδηγίες για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και τις λειτουργίες της νέας ομάδας συνδέσεων κοιλοδοκών.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
14-6-2018

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί; … ή ΚΑΝ.ΕΠΕ.

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί ή ΚΑΝ.ΕΠΕ. Γιατί ένα κτίριο ενώ δεν επαρκεί αν επιλυθεί με τους παλαιούς κανονισμούς, επαρκεί με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ!

Fespa - Τοιχοποιϊα
7-5-2018

FespaC & FespaR – Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & οπλ. σκυρόδεμα

Σε αυτό το FespaR video παρακολουθήστε πώς μπορείτε να κάνετε μελέτη στατικής επάρκειας ενός μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα

1-4 από 54