Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Εισαγωγή αντικειμένων 3ds στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Τέκτων

Εμπλουτίστε τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σας με αρχεία αντικειμένων τύπου *.3ds, τα οποία είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιοδήποτε αρχείο του ΤΕΚΤΩΝ και να υποστούν επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εμπλουτίσετε τις βιβλιοθήκες αντικειμένων με τις προσωπικές σας συλλογές από διάσημα έπιπλα design.

Αντικείμενα 3ds
Αντικείμενα 3ds
Ένθεση αρχείων 3ds σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα
Ένθεση αρχείων 3ds σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα