Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Ηλιασμός και τεχνητός φωτισμός

Τα VR σκηνικά σας τελειοποιούνται και αναδεικνύονται, με την προσθήκη φωτεινών πηγών. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα ΤΕΚΤΩΝ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παραμετρικοποιήσει τόσο τα χαρακτηριστικά του ηλιακού όσο και του τεχνητού φωτός.

Οι παράμετροι του ηλιασμού χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θέσης του ήλιου για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, προκειμένου ο μελετητής να έχει μια ρεαλιστική εικόνα για τα ηλιακά κέρδη που μπορεί να αποκομίσει η μελέτη του σε δεδομένο οικόπεδο.

Όσον αφορά τον τεχνητό φωτισμό, σας χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από τις κατηγορίες φωτιστικών πηγών του ΤΕΚΤΩΝ, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που θα προβάλλει τη δημιουργία σας.

Αλλάζοντας το είδος των φωτεινών πηγών αλλάζει το virtual σκηνικό σας.
Αλλάζοντας το είδος των φωτεινών πηγών αλλάζει το virtual σκηνικό σας.
Μελέτη σκιασμού με το Τέκτων. Απεικονίστε ρεαλιστικά τις εριμμένες σκιές του κτιρίου σας για δεδομένο τόπο και χρονική στιγμή μέσα από τις παραμέτρους ηλιασμού του προγράμματος.
Μελέτη σκιασμού με το Τέκτων. Απεικονίστε ρεαλιστικά τις εριμμένες σκιές του κτιρίου σας για δεδομένο τόπο και χρονική στιγμή μέσα από τις παραμέτρους ηλιασμού του προγράμματος.