Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Virtual reality animations με το σχεδιαστικό πρόγραμμα Τέκτων

Πέραν των φωτορεαλιστικών εικόνων δημιουργήστε με το ΤΕΚΤΩΝ virtual reality animations. Η οντότητα «Λήψη», δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός *.avi αρχείου, το οποίο αποτελείται από διαδοχικούς φωτορεαλισμούς εικόνων, ώστε να τελικά να δημιουργηθεί μια ταινία. Υπάρχει η δυνατότητα της ταυτόχρονης κίνησης του παρατηρητή, του στόχου, καθώς και της αλλαγής του zoom και του φόντου.

Δυνατότητα δημιουργίας *.avi αρχείου και αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε media player
Δυνατότητα δημιουργίας *.avi αρχείου και αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε media player