Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
31-5-2016

Πώς βρίσκεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μία στάθμη επιτελεστικότητας; (2/3)

Σε αυτό το FespaR video δείτε πως υπολογίζεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μια στάθμη επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., δηλαδή πόσο σεισμό αντέχει το κτίριο, αλλά και πώς οι υπολογισμοί αυτοί παρουσιάζονται στο τεύχος αποτελεσμάτων.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
20-5-2014

Πώς γίνεται η μελέτη επάρκειας για μια στάθμη επιτελεστικότητας; (1/3)

Ερμηνεύοντας σωστά το διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας ADRS, έχετε τον απόλυτο έλεγχο της μελέτης στατικής επάρκειας που πραγματοποιείτε.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
1-3-2016

Προσθήκες & αποτίμηση, σωστό & λάθος με παραδείγματα

Δείτε πώς να κερδίσετε σε ασφάλεια και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας τις ισχυρές αριθμητικές μεθόδους του Fespa, έναντι μεθόδων που χρησιμοποιούνται από άλλα λογισμικά.

Θα μάθετε πώς να αποφεύγετε λάθη και παγίδες.

Fespa - Μεταλλικά
18-12-2015

Σχεδιασμός μεταλλικής κατοικίας με θεμελίωση με το Fespa Μεταλλικά

Με το στατικό πρόγραμμα Fespa γίνεται υπολογισμός κτιρίων από χάλυβα και σκυρόδεμα αλλά και αμιγώς μεταλλικών φορέων.

Στο παράδειγμα γίνεται εισαγωγή βήμα προς βήμα ενός μεταλλικού κτιρίου με πλάκες από σκυρόδεμα και θεμελίωση.

13-16 από 54