Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

New version! Οδηγός μελέτης με Ευρωκώδικες

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει στους μελετητές-μηχανικούς τα βασικά στοιχεία των Ευρωκωδίκων και τους δείχνει…

Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε ένα παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & σκυρόδεμα…

Παράδειγμα προσθήκης με ελαστική Χρονοϊστορία & ανελαστική Pushover

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε ένα παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και αποτίμησης με ελαστική…

Παράδειγμα υπολογισμού βλήτρων

Στο παρόν βιβλίο βρείτε ένα παράδειγμα υπολογισμού βλήτρων σε υποστύλωμα & τοίχωμα.

Παράδειγμα υπολογισμού σύνδεσης κοιλοδοκών

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνδεσης κοιλοδοκών…

Εγχειρίδιο επαλήθευσης στοχευόμενης μετακίνησης ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στο παρόν εγχειρίδιο πραγματοποιείται εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης Pushover στο κτίριο SPEAR…

Ο νέος αντισεισμικός κανονισμός & η δυναμική μέθοδος

Το παρόν βιβλίο περιγράφει με απλά και κατανοητά λόγια τις θεωρητικές αρχές χωρίς να καταφεύγει…

Στοχευόμενη μετατόπιση & μέγιστη σεισμική επιτάχυνση

Πώς υπολογίζεται η στοχευόμενη μετατόπιση & η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στο Fespa R. Παραδείγματα…

1-8 από 22