Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

FespaT – Μελέτη εφαρμοσιμότητας ΚΑΔΕΤ

Στο πλαίσιο συμμετοχής της LH Λογισμική , στην κρίση του πρώτου σχεδίου του ΚΑΔΕΤ εξετάστηκε η εφαρμοσιμότητα…

Νέο FespaT – Έλεγχος επάρκειας φέρουσας τοιχοποιίας με Pushover

Στην παρουσίαση αυτή δείτε πως γίνεται ο έλεγχος επάρκειας και ο σχεδιασμός ενισχύσεων κτιρίων από φέρουσα…

Οι 7 λόγοι υπεροχής της Pushover

Το τεράστιο πλεονέκτημα της Pushover και οι 7 λόγοι υπεροχής της έναντι της ελαστικής ανάλυσης…

Παραδείγματα εισαγωγής μεταλλικών φορέων στο FespaM

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε δύο παραδείγματα εισαγωγής μεταλλικών φορέων. Στο πρώτο παράδειγμα γίνεται…

New version! Οδηγός μελέτης με Ευρωκώδικες

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει στους μελετητές-μηχανικούς τα βασικά στοιχεία των Ευρωκωδίκων και τους δείχνει…

Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε ένα παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & σκυρόδεμα…

Παράδειγμα προσθήκης με ελαστική Χρονοϊστορία & ανελαστική Pushover

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε ένα παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και αποτίμησης με ελαστική…

Παράδειγμα υπολογισμού βλήτρων

Στο παρόν βιβλίο βρείτε ένα παράδειγμα υπολογισμού βλήτρων σε υποστύλωμα & τοίχωμα.

1-8 από 26