Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Έλεγχος επάρκειας με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας – ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Δυνατότητα αποτίμησης με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας είτε με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m είτε με τη μέθοδο συντελεστή q.

Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας στο FespaR
Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας στο FespaR

Πότε επιλέγω Time History;

  • Όταν η Σ.Α.Δ. – Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – είναι χαμηλή (ανεκτή) επιλέγουμε ελαστική δυναμική ανάλυση καθώς σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ανελαστική ανάλυση Pushover συνίσταται για Σ.Α.Δ. τουλάχιστον ικανοποιητική.
  • Οταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική (ΚΑΝ.ΕΠΕ) η ανελαστική ανάλυση Pushover πρέπει να συνοδεύεται από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας
  • Όταν πρέπει να περιοριστεί αρκετά το κόστος της μελέτης καθώς για ανεκτή Σ.Α.Δ. δεν απαιτείται η πειραματική εξακρίβωση της αντοχής των υλικών, δηλαδή δεν απαιτούνται πυρηνοληψίες.

Προϋποθέσεις εφαρμογής ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας στο τεύχος μελέτης

Στην περίπτωση που η Σ.Α.Δ. είναι ανεκτή προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε αποκλειστικά με αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ή με συνδυασμό χρονοϊστορίας & pushover, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. πρέπει να γίνει:

  • έλεγχος προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης.

Οι έλεγχοι εκτυπώνονται στο τεύχος αποτελεσμάτων του FespaR.

Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας & προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας & προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
Έλεγχος επιρροής ανώτερω ιδιομορφών, γραφική απεικόνιση (διαθέσιμο στην 7.1.0.64)
Έλεγχος επιρροής ανώτερω ιδιομορφών, γραφική απεικόνιση (διαθέσιμο στην 7.1.0.64)

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ανελαστική ανάλυση Pushover πρέπει να συνοδεύεται από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική . Στο FespaR ο έλεγχος ανώτερων ιδιομορφών εκτυπώνεται στο τεύχος αποτελεσμάτων τόσο σε μορφή πινάκων όσο και γραφικά από την έκδοση 7.1.0.64.

Φυσικά & τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα

Η ανάλυση με τη μέθοδο της χρονοϊστορίας στο FespaR γίνεται είτε για φυσικά επιταχυνσιογραφήματα, από πραγματικές καταγραφές, είτε για τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα.

FespaR - Στο τεύχος αποτελεσμάτων κλιμάκωση οριζόντιων συνιστωσών σεισμικών διεγέρσεων
Στο τεύχος αποτελεσμάτων κλιμάκωση οριζόντιων συνιστωσών σεισμικών διεγέρσεων

Επιταχυνσιογραφήματα & φάσματα απόκρισης στο τεύχος μελέτης
Επιταχυνσιογραφήματα & φάσματα απόκρισης στο τεύχος μελέτης
Το FespaR παράγει αυτοματοποιημένα με τη μέθοδο της φασματικής αναπαράστασης τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα με αυτόματη προσαρμογή στο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού. Οι σεισμοί αυτοί είναι τυχαίοι μεταξύ τους και ανεξάρτητοι.

Επιπλέον δίνεται δυνατότητα επιλογής του αριθμού των τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων που θα παραχθούν, συμβατών με το ελαστικό φάσμα του EC8-1.

Λόγοι επάρκειας μελών λ και πλαστιμότητας m σε συγκεντρωτικούς & αναλυτικούς πίνακες

Οι λόγοι επάρκειας λ και πλαστιμότητας m, που προκύπτουν από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας, εκτυπώνονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες στο τεύχος μελέτης. Επιπλέον για κάθε μέλος εκτυπώνεται αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών τους.

Απευθείας μετάβαση από τους συγκεντρωτικούς πίνακες στους αναλυτικούς υπολογισμούς κάνοντας κλικ στον επιθυμητό λόγο επάρκειας του συγκεντρωτικού πίνακα.

Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας δοκών στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας δοκών στο τεύχος μελέτης

FespaR-time-history-logoi-eparkeias-ypostylomata2
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m υποστυλώματος

FespaR - Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας μ δοκών
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m δοκού

Δύο μέθοδοι επίλυσης:

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο αλγορίθμων επίλυσης:

  • Γραμμική ιδιομορφική μέθοδος
  • Μέθοδος Newmark

Επιρροή τοιχοπληρώσεων

Στην αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ο μελετητής μπορεί να επιλέξει αν οι τοιχοπληρώσεις θα είναι ενεργές ή όχι με διαχωρισμό μεταξύ άοπλων, ενισχυμένων τοιχοπληρώσεων και τοιχοματοποιημένων πλαισίων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να να πραγματοποιούνται όλες οι σεισμικές επιλύσεις στον φορέα με και χωρίς τοιχοπληρώσεις και να εξάγονται τα δυσμενέστερα αποτελέσματα.