Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Έλεγχος επάρκειας με ανελαστική υπερωθητική ανάλυση (Pushover) – ΚΑΝ.ΕΠΕ. & EC8-3

Κατανομές οριζόντιας φόρτισης

Κατανομές φόρτισης. Ομοιόμορφη (ορθογωνική), τριγωνική και ιδιομορφική
Κατανομές φόρτισης. Ομοιόμορφη (ορθογωνική), τριγωνική και ιδιομορφική
Ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης δίνεται η δυνατότητα καθορισμού της κατανομής φόρτισης. Οι διαθέσιμες κατανόμές φόρτισεις στο Fespa R βάσει των οποίων εφαρμόζεται το οριζόντιο φορτίο της μη γραμμικής ανάλυσης είναι:

  • Ομοιόμορφη (ορθογωνική) κατανομή
  • Τριγωνική κατανομή
  • Ιδιομορφική κατανομή

Δύο μέθοδοι επίλυσης για την ανελαστική στατική ανάλυση

  • Μη γραμμική στατική ανάλυση με έλεγχο των επιβαλλόμενων φορτίων.
  • Μη γραμμική στατική ανάλυση με έλεγχο της μετατόπισης που προκύπτει στον κόμβο ελέγχου.

Χωρική επαλληλία δράσεων και τυχηματική εκκεντρότητα

8 μη γραμμικές αναλύσεις
8 μη γραμμικές αναλύσεις
32 μη γραμμικές αναλύσεις
32 μη γραμμικές αναλύσεις

64 μη γραμμικές αναλύσεις
64 μη γραμμικές αναλύσεις
Τα πλευρικά φορτία εφαρμόζονται στις θέσεις των μαζών λαμβάνοντας υπόψη την τυχηματική εκκεντρότητα. Το Fespa R δίνει την δυνατότητα, ανάλογα με τις επιλογές για την εγκάρσια συνιστώσα της φόρτισης και την τυχηματική εκκεντρότητα, να πραγματοποιηθούν εώς και 64 μη γραμμικές αναλύσεις.

Φαινόμενα P-delta

Φαινόμενα P-delta, δυναμική αστάθεια
Φαινόμενα P-delta, δυναμική αστάθεια
Δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί υπόψην η δυναμική αστάθεια, δηλαδή τα φαινόμενα P-delta. Ο υπολογισμός των αποκρίσεων που συνδέονται με την αστάθεια απoτελέι κύριο αντικείμενο μεθόδων για μη γραμμική ανάλυση. Τα φαινόμενα P-delta είναι σημαντικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψην στην ανάλυση Pushover.

Διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων για μέχρι και 5 αξονικές δυνάμεις

Καμπύλη αλληλεπίδρασης P-M
Καμπύλη αλληλεπίδρασης P-M
Το Fespa R κατά τον υπολογισμό των διαγραμμάτων Ροπών-Καμπυλοτήτων των υποστυλωμάτων λαμβάνει υπόψη την επίδραση της αξονικής δύναμης στην καμπτική αντοχή. Ο μελετητής μπορεί να επιλέξει το πλήθος των αξονικών δυνάμεων για τις οποίες θα παραχθούν στο Τεύχος τα διαγράμματα αντοχής (σκελετικά διαγράματα) των υποστυλωμάτων.

Ολίσθηση στην αγκύρωση ράβδων

Ο μελετητής έχει την δυνατότητα να ορίσει εάν αναμένει ολίσθηση των ράβδων αγκύρωσης σε θέσεις πλαστικών αρθρώσεων.

Η σχετική με την ολίσθηση των ράβδων παράμετρος ορίζεται ως «Ναι» σε περιπτώσεις ανεπρακούς αγκύρωσης των ράβδων στις θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων, όπου η δυνατότητα ολίσθησης αυξάνει την γωνία στροφής χορδής θy στη διαρροή.

Επιρροή περίσφιγξης υποστυλωμάτων

Καθορισμός κόμβου ελέγχου

Για τη δημιουργία του διαγράμματος ικανότητας του κτιρίου χρειάζονται η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση της κορυφής του κτιρίου. Ο κόμβος στον οποίο θα μετράται η μετακίνηση ονομάζεται κόμβος ελέγχου. Ο κόμβος ελέγχου των μετακινήσεων μπορεί να οριστεί αυτόματα απο τό πρόγραμμα ή μέσω της αντίστοιχης εντολής της «Επίλυσης».