Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού

Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης υφιστάμενων και προσθηκών
Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης υφιστάμενων και προσθηκών
Ένας ή περισσότεροι συνδυασμοί της στάθμης επιτελεστικότητας και της αντίστοιχης σεισμικής δράσης με δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης κατά τη συμβατική διάρκεια ζωής του κτιρίου (σεισμός σχεδιασμού), αποτελούν τον στόχο της αποτίμησης ή του ανασχεδιασμού.

Ο καθορισμός των στόχων αποτίμησης ή ανασχεδιασμού στο Fespa R γίνεται μέσω της καρτέλας «Φάσμα-Pushover» του «Κτιρίου».

Η αποτίμηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών ή η αξιολόγηση της μεθόδου αποκατάστασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οριζόμενη απο τον Κύριο του έργου ελάχιστη στάθμη αντοχής (ή επιτελεστικότητας).

Στάθμες επιτελεστικότητας

  • Περιορισμός βλαβών (DL): η οριακή κατάσταση περιορισμού βλαβών εισάγει το κριτήριο ο φορέας να έχει υποστεί μόνο ελαφριές βλάβες, με τα δομικά στοιχεία να μην έχουν περάσει τη διαρροή και να διατηρούν την αντοχή και την δυσκαμψία τους.
  • Σημαντικές βλάβες (SD): για την οριακή κατάσταση σημαντικών βλαβών τα φέροντα στοιχεία επιτρέπεται να εμφανίσουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις. Τα πρωτεύοντα μέλη εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν αρκετό περιθώριο ασφαλείας έναντι της διαθέσιμης παραμόρφωσης αστοχίας. Οι δευτερεύουσες δοκοί επιτρέπεται να μην ελέγχονται για την συγκεκριμένη στάθμη επιτελεστικότητας σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Οιονεί κατάρρευση (NC): στην οριακή κατάσταση οιονεί κατάρρευσης εξασφαλίζεται οτι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της διαθέσιμης παραμόρφωσης αστοχίας. Οι δευτερεύουσες δοκοί επιτρέπεται να μην ελέγχονται για την συγκεκριμένη στάθμη επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.