Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Εισαγωγή ράβδων οπλισμού δοκών και υποστυλωμάτων

Γενικά

Οι οπλισμοί υφιστάμενων δοκών και υποστυλωμάτων μπορούν να εισαχθούν μέσω των αντίστοιχων εντολών και παραμέτρων. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής διαμήκους και διατμητικού οπλισμού στο άνοιγμα και στα άκρα δοκού και στα υποστυλώματα. Η διαδικασία εισαγωγής είναι απλή και γρήγορη.

Εισαγωγή οπλισμών δοκών

Στην κάτοψη εμφανίζονται οι οπλισμοί στα άκρα των δοκών, στα ανοίγματα των δοκών και οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων. Ο μελετητής μπορεί να επέμβει στο διαμήκη και διατμητικό οπλισμό του άκρου της δοκού. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής του οπλισμού είτε δίνοντας αριθμό ράβδων είτε δίνοντας εμβαδό οπλισμού σε cm2. Ο περιγραφόμενος οπλισμός αποδίδεται στην συνέχεια στο άνοιγμα της δοκού.

Δίνεται αντίστοιχα η δυνατότητα να τροποποιηθεί ο οπλισμός του ανοίγματος της δοκού μέσω της καρτέλας και στην συνέχεια να αποδωθεί στο άνοιγμα.

Δυνατότητα επέμβασης στο διαμήκη και διατμητικό οπλισμό του άκρου της δοκού μέσω της καρτέλας «Ράβδοι άκρου»
Δυνατότητα επέμβασης στο διαμήκη και διατμητικό οπλισμό του άκρου της δοκού μέσω της καρτέλας «Ράβδοι άκρου»
Είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη και ο οπλισμός της πλάκας που συμμετέχει στην όπλιση της δοκού έναντι κάμψης
Είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη και ο οπλισμός της πλάκας που συμμετέχει στην όπλιση της δοκού έναντι κάμψης

Εισαγωγή οπλισμών υποστυλωμάτων

Με ειδικές σχεδιαστικές εντολές τοποθετούνται εντός των διατομών υπαρχόντων υποστυλωμάτων και τοιχείων οι ράβδοι οπλισμού και οι συνδετήρες. Η γεωμετρία της διατομής περιγράφεται χρησιμοποιώντας τα γραμμικά εργαλεία του Fespa. Υποστηρίζονται διατομές τύπου L, V, Z, T, U, H, αλλά και διατομές οποιουδήποτε κλειστού πολυγωνικού σχήματος.

Μπορούν να περιγραφούν και να υπολογισθούν οι διατομές υποστυλωμάτων οποιουδήποτε σχήματος
Μπορούν να περιγραφούν και να υπολογισθούν οι διατομές υποστυλωμάτων οποιουδήποτε σχήματος
Υπολογίζονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί κάμψης και διάτμησης με την επίλυση/όπλιση του φορέα.
Υπολογίζονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί κάμψης και διάτμησης με την επίλυση/όπλιση του φορέα.

  • Με την εντολή «Παραγωγή διατομής από υποστύλωμα» της οντότητας «Διατομή» δημιουργείται η διατομή που επιλέγει ο μελετητής. Η διατομή έχει αρχικά τον οπλισμό που προέκυψε από την τελευταία επίλυση/όπλιση του φορέα.
  • Με τις εντολές της οντότητας «Ράβδοι οπλισμού» τροποποιούνται οι διαμήκεις οπλισμοί των υποστυλωμάτων που έχουν προκύψει απο την επίλυση/όπλιση του φορέα. Η εισαγωγή των ράβδων και των συνδετήρων σε τυχούσα διατομή υποστυλώματος σε όλες τις θέσεις είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη.
  • Ο διατμητικός οπλισμός των υποστυλωμάτων τροποποιείται απο την καρτέλα «Συνδετήρες» και αποδίδεται στο υποστύλωμα μέσω της εντολής «Δώσε παραμέτρους».

Με τις εντολές της οντότητας «Ράβδοι οπλισμού», ο διαμήκης οπλισμός υποστυλωμάτων τυχούσας διατομής εισάγεται εύκολα και γρήγορα
Με τις εντολές της οντότητας «Ράβδοι οπλισμού», ο διαμήκης οπλισμός υποστυλωμάτων τυχούσας διατομής εισάγεται εύκολα και γρήγορα
Περιγραφή διατμητικού οπλισμού υποστυλώματος μέσω της καρτέλας «Συνδετήρες» του «Υποστυλώματος». Ο περιγραφόμενος οπλισμός αποδίδεται στην συνέχεια στο υποστύλωμα μέσω της εντολής «Δώσε παραμέτρους».
Περιγραφή διατμητικού οπλισμού υποστυλώματος μέσω της καρτέλας «Συνδετήρες» του «Υποστυλώματος». Ο περιγραφόμενος οπλισμός αποδίδεται στην συνέχεια στο υποστύλωμα μέσω της εντολής «Δώσε παραμέτρους».

Λαμβάνοντας υπόψη τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από την επίλυση, τη γεωμετρία της διατομής, τις ιδιότητες του υλικού και τη διάταξη του οπλισμού, υπολογίζονται:

  • ο συντελεστής ασφαλείας έναντι κάμψης.
  • τα διαγράμματα ροπής-στροφής χορδής, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών χρησιμοποιώντας τη μη γραμμική στατική ανάλυση (pushover).