Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτελέσματα αποτίμησης & ενίσχυσης κτιρίων στο FespaR

Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων, (Μ-φ)

Με δεδομένα τα υλικά της κατασκευής και τους τοποθετημένους οπλισμούς στις διατομές εξάγονται στο τεύχος τα διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων (M-φ) για τις κρίσιμες διατομές οι οποίες βρίσκονται στα άκρα των δοκών και των υποστυλωμάτων.

Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για τις κρίσιμες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών
Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για τις κρίσιμες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για διατομές υποστυλώματος
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για διατομές υποστυλώματος

Διαγράμματα ροπών – γωνιών στροφής χορδής, (Μ-θ)

Με βάση τα διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων (M-φ) εξάγονται τα διαγράμματα ροπών – γωνιών στροφής χορδής (Μ-θ) κάθε μέλους.

Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-γωνιών στροφής χορδής για δοκούς και υποστυλώματα
Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-γωνιών στροφής χορδής για δοκούς και υποστυλώματα
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για διατομές υποστυλώματος
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για διατομές υποστυλώματος

Το Fespa R κατά τον υπολογισμό των διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων των υποστυλωμάτων λαμβάνει υπόψη την επίδραση της αξονικής δύναμης στην καμπτική αντοχή. Ο μελετητής μπορεί να επιλέξει το πλήθος των αξονικών δυνάμεων για τις οποίες θα παραχθούν στο Τεύχος τα διαγράμματα αντοχής (σκελετικά διαγράματα) των υποστυλωμάτων.

Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις

Διάγραμμα δύναμης – μετακίνησης (F-d)

Διαγράμμα δύναμης-μετακίνησης (F-d) στο 3DV
Διαγράμμα δύναμης-μετακίνησης (F-d) στο 3DV
Διαγράμματα δύναμης – μετακίνησης (F-d)
Διαγράμματα δύναμης – μετακίνησης (F-d)

Τελικά για την δημιουργία της καμπύλης αντίστασης (F-d) της κατασκευής πραγματοποιούνται πολλές στατικές αναλύσεις με σταδιακή άυξηση της μονότονης οριζόντιας φόρτισης ορθογωνικής, τριγωνικής ή ιδιομορφικής κατανομής κατά τη φορά μιας διεύθυνσης και υπολογισμό της κρίσιμης μετακίνησης στον κόμβο ελέγχου.

Καταρτίζεται το διάγραμμα δύναμης – μετακίνησης (F-d) του φορέα από το οποίο μπορεί να εξαχθέι η τιμή του λόγου αu/α1.

Διαγράμματα Απαίτησης – Ικανότητας (ADRS)

Διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας με τον φορέα
Διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας με τον φορέα
Στα αποτελέσματα της pushover δίνεται η δυνατότητα απόκρυψης – εμφάνισης του φορέα καθώς και η δυνατότητα για zoom in και zoom out των διαγραμμάτων «Δύναμης – Μετακίνησης» και «Acceleration Displacement Response Spectrum» («ADRS»).

  • Εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υπάρχουσας κατασκευής για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.
  • Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας με ανελαστικά φάσματα απαίτησης για κάθε κατεύθυνση και κατανομή (ομοιόμορφη, ιδιομορφική, τριγωνική) φόρτισης

  • Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας με τετραγραμική καμπύλη ικανότητας. Στην περίπτωση που η συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων στην δυσκαμψία της κατασκευής είναι σημαντική, οπότε πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά οι τοιχοπληρώσεις υπόψη στην αποτίμηση, η στοχευόμενη μετατόπιση προσδιορίζεται με βάση την τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας.
  • Εμφανίζεται η τιμή του μέγιστου σεισμικού συντελεστή (maxag), για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας, από την τιμή του οποίου γίνεται απευθείας ξεκάθαρο σε πόσο σεισμό αντέχει το υπο εξέταση κτίριο.

Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας στο τεύχος αποτελεσμάτων
Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας στο τεύχος αποτελεσμάτων
Τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, όταν λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των τοιχοπληρώσεων
Τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, όταν λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των τοιχοπληρώσεων

Λόγοι στατικής επάρκειας δοκων και υποστυλωμάτων

Στο Τεύχος υπολογισμών δημιουργούνται αναλυτικοί και συγκεντρωτικοί πίνακες για τους λόγους επάρκειας (λ) δοκών και υποστυλωμάτων.

Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων όπως εμφανίζεται στο Τεύχος αποτελεσμάτων
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων όπως εμφανίζεται στο Τεύχος αποτελεσμάτων
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας δοκών όπως εμφανίζεται στο Τεύχος αποτελεσμάτων
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας δοκών όπως εμφανίζεται στο Τεύχος αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα αποτίμησης υπό στατικά φορτία

Στο Τεύχος αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος ο έλεγχος φέρουσας ικανότητας υπό στατικά φορτία για τις δοκούς όλων των ορόφων του κτιρίου.

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων στο 3DV

Πλήρης εποπτεία των αποτελεσμάτων μέσω του 3DV. Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης-απόκρυψης όλων των τύπων τοιχοπληρώσεων στο 3DV. Οι θλιβόμενες ράβδοι προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης εμφανίζονται στο 3DV με χρώμα ανάλογο της κατάστασής τους (πράσινο για τη DL, μπλε για την SD και κόκκινο για την NC).

Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα
Διάγραμμα Δύναμης – Mετακίνησης όπως έχει προκύψει στο 3DV μετά την ενίσχυση τοιχοπληρώσεων
Διάγραμμα Δύναμης – Mετακίνησης όπως έχει προκύψει στο 3DV μετά την ενίσχυση τοιχοπληρώσεων

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων στο τεύχος αποτελεσμάτων

Αναλυτικές αντοχές και δεδομένα τοιχοπληρώσεων, αλλά και συνοπτικός πίνακας στο τεύχος αποτελεσμάτων. Πίνακες επιμέρους και μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων στο τεύχος.

Πίνακες αποτελεσμάτων από το τεύχος. Επάνω – γενικά δεδομένα προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης. Κάτω – Πίνακας μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων, για τις στάθμες DL και SD
Πίνακες αποτελεσμάτων από το τεύχος. Επάνω – γενικά δεδομένα προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης. Κάτω – Πίνακας μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων, για τις στάθμες DL και SD
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης My – Mz, υποστυλώματων όπως εμφανίζεται στο τεύχος αποτελεσμάτων
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης My – Mz, υποστυλώματων όπως εμφανίζεται στο τεύχος αποτελεσμάτων